nav opener

You can set a deep link with the following code snippet:

School Holidays Burgenland, Austria

School Holidays Burgenland 2023/2024 current

Easter Holidays 2023 Sa, Apr 1 - Mo, Apr 10
Pentecost Holidays 2023 Sa, May 27 - Mo, May 29
Summer Holidays 2023 Sa, Jul 1 - Su, Sep 3
Autumn Holidays 2023 Fr, Oct 27 - Tu, Oct 31 + Th, Nov 2 + Sa, Nov 11
Christmas Holidays 2023 Su, Dec 24, 2023 - Sa, Jan 6, 2024
Semester Break 2024 Mo, Feb 12 - Su, Feb 18

School Holidays Burgenland 2023, 2024, 2025 ...

Semester Easter Pentecost Summer Autumn Christmas
Feb 14 - Feb 19
Apr 9 - Apr 18
Jun 4 - Jun 6
Jul 2 - Sep 4
Oct 27 - Oct 31 + Nov 2 + Nov 11
Dec 24, 2022 - Jan 6, 2023
Feb 13 - Feb 19
Apr 1 - Apr 10
May 27 - May 29
Jul 1 - Sep 3
Oct 27 - Oct 31 + Nov 2 + Nov 11
Dec 24, 2023 - Jan 6, 2024
Feb 12 - Feb 18
Mar 23 - Apr 1
May 18 - May 20
Jun 29 - Sep 2
Oct 28 - Oct 31 + Nov 2 + Nov 11
Dec 24, 2024 - Jan 6, 2025
Feb 10 - Feb 16
Apr 12 - Apr 21
Jun 7 - Jun 9
Jun 28 - Aug 31
Oct 27 - Oct 31 + Nov 11
Dec 24, 2025 - Jan 6, 2026
Feb 9 - Feb 15
Mar 28 - Apr 6
May 23 - May 25
Jul 4 - Sep 6
Oct 27 - Oct 30 + Nov 11
Dec 24, 2026 - Jan 6, 2027
next school holidays

Calendar Burgenland

Current 4-month calendar with school holidays and public holidays for Burgenland.
To the annual calendar 2023, 2024

You can set a deep link with the following code snippet: