nav opener

You can set a deep link with the following code snippet:

School Holidays Saxony-Anhalt, Germany

School Holidays Saxony-Anhalt 2024/2025 current

Easter Holidays 2024 Mo, Mar 25 - Sa, Mar 30
Pentecost Holidays 2024 Tu, May 21 - Fr, May 24
Summer Holidays 2024 Mo, Jun 24 - Sa, Aug 3
Autumn Holidays 2024 Mo, Sep 30 - Sa, Oct 12 + Fr, Nov 1
Christmas Holidays 2024 Mo, Dec 23, 2024 - Sa, Jan 4, 2025
Winter Holidays 2025 Mo, Jan 27 - Fr, Jan 31

School Holidays Saxony-Anhalt 2024, 2025, 2026 ...

Winter Easter Pentecost Summer Autumn Christmas
Feb 6 - Feb 11
Apr 3 - Apr 8
May 15 - May 19
Jul 6 - Aug 16
Oct 2 + Oct 16 - Oct 30
Dec 21, 2023 - Jan 3, 2024
Feb 5 - Feb 10
Mar 25 - Mar 30
May 21 - May 24
Jun 24 - Aug 3
Sep 30 - Oct 12 + Nov 1
Dec 23, 2024 - Jan 4, 2025
Jan 27 - Jan 31
Apr 7 - Apr 19
May 30
Jun 28 - Aug 8
Oct 13 - Oct 25
Dec 22, 2025 - Jan 5, 2026
Jan 31 - Feb 6
Mar 30 - Apr 4
May 26 - May 29
Jul 4 - Aug 14
Oct 19 - Oct 30
Dec 21, 2026 - Jan 2, 2027
Feb 1 - Feb 6
Mar 22 - Mar 27
May 15 - May 22
Jul 10 - Aug 20
Oct 18 - Oct 23
Dec 20 - Dec 31
Feb 7 - Feb 12
Apr 10 - Apr 22
Jun 3 - Jun 10
Jul 22 - Sep 1
Oct 2 + Oct 30 - Nov 3
Dec 21, 2028 - Jan 2, 2029
Feb 5 - Feb 10
Mar 26 - Mar 31
Apr 30 + May 11 - May 25
Jul 21 - Aug 31
Oct 29 - Nov 2
Dec 21, 2029 - Jan 5, 2030
next school holidays

Calendar Saxony-Anhalt

Current 4-month calendar with school holidays and public holidays for Saxony-Anhalt.
To the annual calendar 2024, 2025

You can set a deep link with the following code snippet: