nav opener

You can set a deep link with the following code snippet:

School Holidays Saxony-Anhalt, Germany

School Holidays Saxony-Anhalt 2021/2022 current

Autumn Holidays 2021 Mo, Oct 25 - Sa, Oct 30
Christmas Holidays 2021 We, Dec 22, 2021 - Sa, Jan 8, 2022
Winter Holidays 2022 Sa, Feb 12 - Sa, Feb 19
Easter Holidays 2022 Mo, Apr 11 - Sa, Apr 16
Pentecost Holidays 2022 Mo, May 23 - Sa, May 28
Summer Holidays 2022 Th, Jul 14 - We, Aug 24

School Holidays Saxony-Anhalt 2021, 2022, 2023 ...

Winter
Easter
Pentecost
Summer
Autumn
Christmas
Feb 10 - Feb 14
Apr 6 - Apr 11
May 18 - May 30
Jul 16 - Aug 26
Oct 19 - Oct 24
Dec 21, 2020 - Jan 10, 2021
Feb 8 - Feb 13
Mar 29 - Apr 3
May 10 - May 22
Jul 22 - Sep 1
Oct 25 - Oct 30
Dec 22, 2021 - Jan 8, 2022
Feb 12 - Feb 19
Apr 11 - Apr 16
May 23 - May 28
Jul 14 - Aug 24
Oct 24 - Nov 4
Dec 21, 2022 - Jan 5, 2023
Feb 6 - Feb 11
Apr 3 - Apr 8
May 15 - May 19
Jul 6 - Aug 16
Oct 2 + Oct 16 - Oct 30
Dec 21, 2023 - Jan 3, 2024
Feb 5 - Feb 10
Mar 25 - Mar 30
May 21 - May 24
Jun 24 - Aug 3
-
-
next school holidays

Calendar Saxony-Anhalt

Current 4-month calendar with school holidays and public holidays for Saxony-Anhalt.
To the annual calendar 2021, 2022

You can set a deep link with the following code snippet: