nav opener

You can set a deep link with the following code snippet:

School Holidays South Tyrol, Italy

School Holidays South Tyrol 2022/2023 current

Carnival Holidays 2023 Sa, Feb 18 - Su, Feb 26
Easter Holidays 2023 Th, Apr 6 - Tu, Apr 11 + Tu, Apr 25
Summer Holidays 2023 Fr, Jun 2 + Sa, Jun 17 - Mo, Sep 4
Christmas Holidays 2023 Sa, Oct 28, 2023 - Su, Nov 5, 2023 + Fr, Dec 8, 2023 + Sa, Dec 23, 2023 - Su, Jan 7, 2024

School Holidays South Tyrol 2022, 2023, 2024 ...

Carnival Easter Summer Christmas
Feb 13 - Feb 21
Apr 1 - Apr 6
Jun 2 + Jun 17 - Sep 5
Nov 1, 2021 - Nov 7, 2021 + Dec 8, 2021 + Dec 24, 2021 - Jan 9, 2022
Feb 26 - Mar 6
Apr 14 - Apr 19 + Apr 25
Jun 2 - Jun 6 + Jun 17 - Sep 4
Oct 29, 2022 - Nov 6, 2022 + Dec 8, 2022 - Dec 11, 2022 + Dec 24, 2022 - Jan 8, 2023
Feb 18 - Feb 26
Apr 6 - Apr 11 + Apr 25
Jun 2 + Jun 17 - Sep 4
Oct 28, 2023 - Nov 5, 2023 + Dec 8, 2023 + Dec 23, 2023 - Jan 7, 2024
Feb 10 - Feb 18
Mar 28 - Apr 2 + Apr 25 - Apr 28
Jun 15 - Sep 4 + Oct 26 - Nov 3
Dec 24, 2024 - Jan 6, 2025
Feb 22 - Mar 2
Apr 10 - Apr 15 + Apr 25 + May 2
Jun 14 - Sep 7
Oct 25, 2025 - Nov 2, 2025 + Dec 8, 2025 + Dec 24, 2025 - Jan 6, 2026
Feb 14 - Feb 22
Apr 2 - Apr 7
Jun 17 - Sep 6
Oct 31, 2026 - Nov 8, 2026 + Dec 8, 2026 + Dec 24, 2026 - Jan 6, 2027
Feb 6 - Feb 14
Mar 25 - Mar 30
Jun 17 - Sep 5
Oct 30, 2027 - Nov 7, 2027 + Dec 8, 2027 + Dec 24, 2027 - Jan 9, 2028
next school holidays

Calendar South Tyrol

Current 4-month calendar with school holidays and public holidays for South Tyrol.
To the annual calendar 2022, 2023

You can set a deep link with the following code snippet: