nav opener

You can set a deep link with the following code snippet:

School Holidays Basel-Stadt, Switzerland

School Holidays Basel-Stadt 2024/2025 current

Summer Holidays 2024 Sa, Jun 29 - Sa, Aug 10
Autumn Holidays 2024 Sa, Sep 28 - Sa, Oct 12
Christmas Holidays 2024 Sa, Dec 21, 2024 - Sa, Jan 4, 2025
Sports Holidays 2025 Sa, Mar 1 - Sa, Mar 15
Spring Holidays 2025 Sa, Apr 12 - Sa, Apr 26 + Fr, May 30

School Holidays Basel-Stadt 2024, 2025, 2026 ...

Sports Spring Summer Autumn Christmas
Feb 18 - Mar 4
Apr 1 - Apr 15 + May 19
Jul 1 - Aug 12
Sep 30 - Oct 14
Dec 23, 2023 - Jan 6, 2024
Feb 10 - Feb 24
Mar 23 - Apr 6 + May 10
Jun 29 - Aug 10
Sep 28 - Oct 12
Dec 21, 2024 - Jan 4, 2025
Mar 1 - Mar 15
Apr 12 - Apr 26 + May 30
Jun 28 - Aug 9
Sep 27 - Oct 11
Dec 20, 2025 - Jan 3, 2026
Feb 14 - Feb 28
Mar 28 - Apr 11
Jun 27 - Aug 8
Sep 26 - Oct 10
Dec 19, 2026 - Jan 2, 2027
Feb 6 - Feb 20
Mar 20 - Apr 3
Jul 3 - Aug 14
Oct 2 - Oct 16
Dec 18, 2027 - Jan 1, 2028
Feb 26 - Mar 11
Apr 8 - Apr 22
Jul 1 - Aug 12
Sep 30 - Oct 14
Dec 23, 2028 - Jan 1, 2029
Feb 10 - Feb 24
Mar 24 - Apr 7 + May 11
Jun 30 - Aug 11
Sep 29 - Oct 13
Dec 22, 2029 - Jan 5, 2030
current school holidays

Calendar Basel-Stadt

Current 4-month calendar with school holidays and public holidays for Basel-Stadt.
To the annual calendar 2024, 2025

You can set a deep link with the following code snippet: